Sad – najczęstsze uprawy

W gospodarstwach sadowniczych w Polsce uprawia się najczęściej jeden lub dwa gatunki drzew owocowych. Najwięcej jest gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji jabłek. Jeśli uwzględnić dochodowość poszczególnych roślin sadowniczych, tak jak ona się dotychczas kształtowała, oraz dużą łatwość uzyskania z zewnątrz pracowników w okresie zbiorów, taka wewnętrzna specjalizacja w sadownictwie była w pełni uzasadniona. Od kilku lat zachodzą jednak zmiany podważające celowość utrzymywania na przyszłość aż tak wąskiej specjalizacji. Jedna, o której już wspomniano, to systematyczny spadek zatrudnienia w rolnictwie. Zmusza to do szukania lepszego rozkładu zapotrzebowania na pracę ręczną, bez nadmiernych szczytów, a tym samym do lepszego wykorzystania własnych zasobów siły roboczej w gospodarstwie. Druga zmiana idzie w kierunku zmniejszania się różnic w opłacalności produkcji owoców poszczególnych gatunków. W przyszłości zmiany te uzewnętrznią się jeszcze wyraźniej.