Czarny ugór

W celu lepszego zagospodarowania działki, można uprawiać między drzewkami inne rośliny. Uprawa współrzędna między krzewami nie jest wskazana, gdyż krzewy owocowe są dostatecznie zagęszczone. Decydując się na uprawę współrzędną między drzewami, należy zwrócić uwagę na właściwy dobór roślin. Nie powinny to być rośliny o dużych wymaganiach wodnych w okresie od maja do lipca. Najlepiej więc uprawiać późne warzywa kapustne lub pomidory. Jednak po kilku latach należy zrezygnować z ich uprawy, a glebę utrzymywać według jednego z niżej opisanych sposobów.
Teren pod drzewami oraz wokół krzewów można utrzymywać w czarnym ugorze, to znaczy systematycznie uprawiać glebę z jednoczesnym niszczeniem chwastów, które pobierają wodę i składniki pokarmowe. Należy jednak używać narzędzi płytko działających, by nie uszkodzić systemu korzeniowego roślin sadowniczych. Zbyt częste spulchnianie ziemi zwiększa jednak jej napowietrzenie, co przyspiesza mineralizację składników organicznych i w efekcie pogarsza strukturę gleby – staje się ona bardziej zlewna i zbita.  Temu niekorzystnemu zjawisku można przeciwdziałać, stosując regularnie obornik lub inne nawozy organiczne.
Czarny ugór nie powinien być stosowany na stokach i wszelkiego rodzaju skłonach terenu, gdzie może dojść do wymywania składników organicznych i mineralnych z gleby, a podczas bardzo intensywnych opadów deszczu nawet do zmycia urodzajnej, wierzchniej jej warstwy (zjawisko erozji).