Proste nadproże ceglane

nadproże ceglaneW wielu technologiach budowy domu wykonujemy ściankę elewacyjną z cegieł klinkierowych. Warto w takim wypadku pomyśleć o budowie ozdobnego nadproża prostego nad oknami i drzwiami. Cegły w takim przypadku układa się na rąb lub na czole tworząc równy układ pionowy cegieł klinkierowych. W przeciwieństwie do nadproża łukowego tu konieczne jest oparcie cegieł na elemencie nośnym np. metalowym kątowniku, opartym końcami na bocznych ścianach elewacyjnych. Oparcie powinno wynosić min. 15 cm.