Podkładki dla śliw, brzoskwiń, moreli

sliwaSIEWKI AŁYCZY. Są one powszechnie stosowane do produkcji drzewek śliw, brzoskwiń i moreli. Drzewa ałyczysądość wytrzymałe na mróz, w bezśnieżne zimy może jednak przemarzać ich system korzeniowy. Siewki ałyczy rosną w szkółce dobrze i dlatego są bardzo cenione przez szkółkarzy, jednakże zrastanie się tych podkładek z niektórymi odmianami śliw jest bardzo powolne. Dość często wiele okulantów w czasie silniejszych wiatrów zostaje wyłamane. Siewki ałyczy źle zrastają się również z niektórymi odmianami brzoskwini i moreli. Duża liczba okulantów wykazuje objawy niezgodności.
Drzewka śliw, brzoskwiń i moreli szczepione na ałyczy są mało wymagające co do gleby.
W warunkach dobrej pielęgnacji nawet na glebach lżejszych rosną silnie i około trzeciego roku wchodzą już w okres owocowania.

SIEWKI WĘGIERKI WANGENHEIMA. Ostatnio są zalecane do produkcji drzewek śliw. Wyniki otrzymane z dotychczasowych doświadczeń wskazują na bardzo dobre owocowanie drzew Węgierki Włoskiej na tej podkładce. Drzewa Węgierki Wangenheima są powszechnie uprawiane w sadach produkcyjnych. Umożliwia to łatwe zaopatrzenie się w potrzebne ilości nasion. Nasiona tej Węgierki w warunkach polowych (po stratyfikacji) kiełkują zwykle słabiej od nasion ałyczy. Wzrost młodych siewek jest również powolny. Z tych względów jest dotychczas rzadko stosowana do produkcji drzewek śliw.

ŚLIWA BROMPTON. Jest podkładką we-getatywną wyselekcjonowaną w Anglii z grupy drzew śliwy domowej. W krajach Europy Zachodniej jest dość powszechnie używana do produkcji drzewek brzoskwiń i moreli. Rozmnaża się trudno przez odkłady poziome i jest zaliczana do mało wydajnych. Podkładkę Brompton można rozmnażać również przez sadzonki zielne. Wytrzymałość na mróz śliwy Brompton jest zbliżona do wytrzymałości ałyczy. Podkładka Brompton jest w Polsce zalecana przede wszystkim do produkcji drzewek Węgierki Włoskiej. Drzewa śliw na tej podkładce w pierwszych latach rosną silnie. W okres owocowania wchodzą w trzecim lub czwartym roku po posadzeniu i owocują bardzo obficie. Z tych względów udział podkładek Brompton w produkcji drzwek śliw powinien w najbliższych latach szybko wzrosnąć. Poważną trudnością w zwiększeniu produkcji podkładek Brompton jest ich duża podatność na porażenie przez najgroźniejszą chorobę wirusową śliw – szarkę.

Na podkładki dla brzoskwiń oprócz siewek ałyczy i podkładki Brompton zalecane są siewki brzoskwiń wytrzymałych na mróz, a dla moreli – siewki moreli z nasion drzew wytrzymałych na mróz.