Przemarzanie roślin

W doświadczeniach przeprowadzonych w Instytucie Sadownictwa, w których kontrolowano temperaturę gruntu w zimie stwierdzono, że korzenie podkładek jabłoni na mróz wrażliwych z serii M i MM przemarzały przy -10°C na głębokości 10 cm, a korzenie siewek Antonówki, podkładki A2 i kilku innych były nieznacznie uszkodzone przy temperaturze-12°C. Korzenie pozostałych drzew owocowych wykazują nieco niższą wytrzymałość na mróz niż korzenie jabłoni.

Z tego co powiedziano wyżej na temat wytrzymałości na mróz roślin sadowniczych, i co potwierdza praktyka, nasuwają się następujące wnioski. Powtarzające się w Polsce cyklicznie, co 11-15 lat, surowe zimy powodują duże straty w sadach na skutek przemarzania roślin, zwłaszcza gatunków na mróz wrażliwych. W bezśnieżne i mroźne zimy występuje też niebezpieczeństwo przemarzania korzeni drzew owocowych oraz truskawek.

Stratom powodowanym przez surowe zimy można zapobiegać w dużym stopniu, dobierając do uprawy wytrzymałe na mróz odmiany i podkładki, wybierając dla plantacji sadowniczych odpowiednie rejony, a zwłaszcza odpowiednie stanowiska oraz stosując pewne zabiegi ochronne.