Sad przyszłościowy

Modelem przyszłościowym jest sad, w którym będzie uprawiane 3-5 gatunków roślin sadowniczych, w tym także rośliny jagodowe.
Oprócz sadów towarowych w pełnym tego słowa znaczeniu, których charakterystykę podano wyżej, ma uzasadnienie, przynajmniej na najbliższe lata, drobno towarowa produkcja owoców jagodowych. Dzięki dostępności na rynku małych opryskiwaczy plecakowo-motorowych można przy ich pomocy skutecznie zwalczać choroby i szkodniki na plantacjach truskawek, porzeczek czy malin o powierzchni około 0,5 ha. Wszystkie inne zabiegi na tak małych plantacjach można wykonać ręcznie, przy pomocy prostych narzędzi.

Produkcja owoców jagodowych w tak niewielkich rozmiarach ma szczególne uzasadnienie w gospodarstwach o bardzo małych obszarach, nie zapewniających pełnego zatrudnienia członkom rodziny właściciela.

W wielu rodzinach, i to właśnie wiejskich, nie docenia się jeszcze roli owoców w odżywianiu człowieka. W związku z tym ciągle jest zbyt mało racjonalnie prowadzonych sadów przydomowych dostarczających owoce na potrzeby rodziny właściciela. Jednym z najczęściej popełnianych błędów przy zakładaniu takich sadów jest bardzo wąski skład gatunkowy i zły dobór odmian.