Maty słomiane – ocieplenie ula

Maty słomiane ula.
Chcąc zapewnić w opisanym ulu jak najlepsze warunki do zimowania pszczół, ociepla się boczne ściany gniazda matami ze słomy, wykluczając jednocześnie stosowanie płyt pilśniowych miękkich lub innych materiałów izolacyjnych. Maty w części gniazdowej nie sięgają dna. Zapewnia to dobrą wentylację, umożliwia stosowanie na zimę wkładki na zanieczyszczenia i osiatkowanej wkładki przy zwalczaniu warrozy.

Uwagi dotyczące wykonania (zebrane według punktów zgodnych z numerami elementów maty wyszczególnionych w tabeli mata slomiana ulaoraz na rysunku.

mata slomiana37.    Wykonanie wręgów według rysunku.

Kolejność montażu elementów. Zbija się szkielet maty, z wyjątkiem czterech listewek bocznych 39 z jednej strony. Jeżeli listewki boczne pękają (nawet przy wbijaniu stępionych gwoździ) wskazane jest nawiercanie otworów (jako wiertła można używać gwoździa). Gwoździe do przybijania listewek bocznych powinny mieć długość 25, co zapobiegnie wyciąganiu ich przez sprężynującą warstwę słomy. Przed włożeniem do szkieletu maty słomy (nie młóconej, ale bez kłosów), trzeba ją wyczesać z chwastów, liści i pochewek liściowych. Do czesania można użyć grzebienia wykonanego z deski, w którą wbija się dwa rzędy gwoździ długości ok. 100 w odstępach (w rzędzie) ok. 15. W drugim rzędzie (odległym od pierwszego ok. 10) gwoździe są przesunięte względem pierwszego rzędu o połowę odległości między gwoździami w rzędzie, tj. o 7,5. Gotowy grzebień można przymocować do stołu lub ławy, co pozwoli na czesanie wiązki słomy trzymanej w obu rękach. Można też z deski grzebienia wykonać rękojeść i czesać wiązkę słomy trzymaną w jednej ręce.

Słomę wkłada się do szkieletu maty małymi wiązkami, na przemian, tj. tak, aby grubsze i cieńsze końce tworzyły równą warstwę z obu końców maty. Słomy kładzie się tyle, aby była dobrze przyciśnięta po przybiciu pozostałych listewek bocznych i nie powodowała wyginania się tych listewek. Dla uniknięcia pękania listew poziomych 38 dobrze jest, aby skrajne gwoździki mocujące listewki boczne były cieńsze i krótsze (np. długości 15. Po zbiciu przeważnie trzeba jeszcze ręcznie oczyścić płaszczyznę maty z pochewek liściowych. Nadmiar słomy, wystającej z obu stron obramowania, najlepiej obciąć ostrym nożem-piłą (np. używanym powszechnie do krojenia Chleba)