Szkodniki roślin sadowniczych

Szkodniki roślin sadowniczych – owady, roztocze, nicienie, ślimaki oraz niektóre ssaki (np. myszy i zające) żerujące na powierzchni roślin (zjadające lub wyjadające fragmenty liści, pąków kwiatowych lub kwiatów, uszkadzające zawiązki owocowe lub owoce), wewnątrz pąków, owoców, liści, pędów, w korze, w drewnie lub na korzeniach. Ich szkodliwość polega na zmniejszeniu całkowitej powierzchni liści i korzeni, stąd niedożywienie roślin, zaburzenia we wzroście, w konsekwencji spadek plonu zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, a w skrajnych wypadkach całkowite jego zniszczenie.
Poza tym niektóre szkodniki roślin sadowniczych (np. mszyce) dodatkowo przenoszą choroby wirusowe, co może mieć groźniejsze skutki.