Zbiór owoców

Czynnikiem korzystnym dla producenta jest mała odległość od przetwórni owoców i od miejscowości wczasowych, a także od dużych skupisk ludzkich. Przetwórnie nie tylko zapewniają zbyt, ale same określają, które owoce najbardziej je interesują, a więc ułatwiają wybór kierunku produkcji. Natomiast w pobliżu ośrodków wczasowych występuje w lipcu i w sierpniu bardzo duże zapotrzebowanie na niemal wszystkie owoce dojrzewające w tym czasie. Bliskość dużych miast stwarza korzystne warunki ekonomiczne dla produkcji bardzo różnorodnego asortymentu owoców.
W analizie czynników decydujących o powodzeniu w sadownictwie trzeba uwzględnić również duże zapotrzebowanie na pracę ręczną w okresach zbioru owoców. W wyspecjalizowanych gospodarstwach sadowniczych, a tylko takie mają rację bytu, liczba stale zatrudnionych osób zwykle nie wystarcza dla przeprowadzenia zbioru owoców. Do niedawna nie było w Polsce większych trudności ze znalezieniem pracowników z zewnątrz do zbioru owoców. Możliwości te jednak stają się coraz mniejsze.