Daszek i ocieplenie górne ula

Daszek i ocieplenie górne ula.

Daszek zachodzi teleskopowo na część gniazdową ula lub na nadstawkę. Tolerancja wynosi ok. 2 mm. Pokrycie daszka blachą jest konieczne przy stosowaniu gospodarki wędrownej, gdyż inne materiały mogą ulec szybkiemu zniszczeniu przy ustawianiu uli jeden na drugim. Dwie płyty ocieplające 25 zabezpieczają, wraz z płytą daszka, ul od góry przed przegrzaniem w czasie silnych upałów i dostatecznie chronią gniazdo przed niskimi temperaturami w okresie zimy.
Uwagi dotyczące wykonania (zebrane według punktów zgodnych z numerami elementów daszka wyszczególnionych w tab.

daszek ula-oraz na rys

daszek ula22.    Na listwy należy wybrać deski sosnowe bez sęków. Wręg poprzeczny 17 x 8,5 wykonuje się tylko na jednym końcu każdej listwy, po tej samej stronie co wręg podłużny 8,5 x 12. Należy jednak zaznaczyć, że wysokość wręgu podłużnego uzależniona jest od grubości posiadanej płyty pilśniowej miękkiej. Ze względu na konieczność zmian konstrukcji daszka nie zaleca się stosowania płyt grubszych niż 14 mm.

23.    Płyta ta powinna być bardzo starannie przycięta -ułatwi to znacznie wykonanie daszka z zachowaniem kątów prostych.

Kolejność montażu elementów. Najpierw zbija się ramę daszka, smarując przylegające krawędzie dodatkowo klejem wodoodpornym lub emalią, tak aby rama stanowiła kwadrat 515 x 515, a wręgi podłużne dawały wpust na płytę daszka 23. Po przybiciu płyty górnej zewnętrzne narożniki ramy zaokrągla się (promień zaokrąglenia ok. 4). Na tym etapie ramę daszka gruntuje się i maluje farbą.
Zagięcia obrzeży blachy (najlepiej ocynkowanej grubości 0,4…0,6) najwygodniej jest wykonywać na daszku wyschniętym po malowaniu. Blachę kładzie się w narożniku stołu i na niej umieszcza odwrócony daszek. Obrzeża blachy powinny wystawać jednakowo ze wszystkich stron daszka. Gdy są już w takim ułożeniu, daszek wraz z blachą przymocowuje się do stołu za pomocą grubej listwy, położonej na ramę, i ścisku stolarskiego. Następnie dogina się obrzeża blachy do boków daszka, zaczynając od środka, w kierunku końców. Wskazane jest zagiąć lekko (załamać) blachę w narożnikach do wewnątrz. W miejscu styku obu obrzeży blachę należy ścisnąć kleszczami, aż do narożnika ramy daszka, a powstały w ten sposób narożnik blachy zagiąć. Przed ostatecznym przybiciem blachy do ramy daszka, wskazane jest jej przymocowanie, np. dwoma gwoździami, do każdego boku ramy i dopiero wtedy zluzowanie ścisku mocującego. Gwoździe do przybijania blachy powinny być dość grube, tak aby można było bez trudności przebijać nimi blachę. Wcześniejsze wykonanie ostrym narzędziem małych otworków pod gwoździe znacznie ułatwia przybijanie. Tak uformowana i przybita blacha tworzy powierzchnię lekko wypukłą na zewnątrz, co ułatwia ściekanie wody.

Krawędzie płyty ocieplenia górnego 25 po przecięciu należy lekko zeszlifować papierem ściernym.