Nadstawka ula

Nadstawka ula

nadstawka ulaNadstawka ma kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu o wymiarach zewnętrznych 477 x 477 i wewnętrznych (użytkowych) 375 x 375 oraz wysokości 162.
Uwagi dotyczące wykonania (zebrane według punktów zgodnych z numerami elementów nadstawki na 10 ramek 360 x 150, wyszczególnionych w tab. oraz na rys).
16.    Wręgi podłużne 14,5 x 5 oraz 7.5 x 11 wykonuje się na górnej płaszczyźnie listwy. Wręgi pionowe 36,5 x 29,5 oraz 29,5 x 7,5, po złożeniu ramy od wewnątrz, tworzą na obwodzie wręg na zawieszenie ramek w dowolnym układzie.
17.    Sposób wykonania listwy ramy dolnej pokazuje rys.

Kolejność montażu elementów. Na kilka dni przed całkowitym montażem nadstawki należy do każdej z czterech jednakowych ścian 19, od ich strony wewnętrznej (chropowatej), przybić równo z krawędzią szczytową po jednym słupku narożnikowym 18 posmarowanym uprzednio emalią. Słupki należy tak przybić, aby odległość ich końców od jednej krawędzi dłuższej ściany 19 wynosiła 19, od drugiej 24.

Tak przygotowane elementy pozostawia się do zaschnięcia emalii.

Ramę górną i dolną zbija się prowizorycznie jednym gwoździem (długości ok. 35) na każdym narożniku. (Właściwą sztywność całej konstrukcji nadają dopiero zewnętrzne płyty). Następnie przybija się do ram wewnętrzne płyty 20, uważając, aby zbita uprzednio rama nie rozchodziła się. Płyty te zachodzą na siebie i nie muszą mieć wzmocnień w narożnikach. Przekładki tworzące komory powietrzne i elementy z materiału izolacyjnego 21 umieszcza się na każdej ścianie tuż przed przybiciem zewnętrznej płyty 19. Ponieważ nadstawki mogą być również używane w ulach segmentowych jako część górna, z zapasem w okresie zimy, muszą być wykonane bardzo starannie. Dlatego też między innymi przewiduje się przybijanie płyt zewnętrznych wraz ze sklejaniem emalią. W tym celu płytę po stronie porowatej, w miejscu gdzie będzie przylegać do ramy, maluje się obficie gęstą emalią olejną (najlepiej białą). Tak samo maluje się część ramy przylegającą do płyty. Przed przybiciem (na mokro) przykłada się płytę tak, aby część ze słupkiem z jednej strony była wyrównana z narożnikiem ramy górnej i dolnej, a górna i dolna krawędź obrzeża boku płyty pokrywały się odpowiednio z krawędzią wręgu ramy górnej i z krawędzią dolną elementu ramy dolnej. Ostatecznie wykończenie nadstawek, z usunięciem nierówności i oszlifowaniem papierem ściernym ostrych krawędzi płyt, wykonuje się po wyschnięciu emalii.