Podkładki dla jabłoni

SIEWKA ANTONÓWKI ZWYKŁEJ (S. ANT). Jest to podkładka generatywna stosowana w Polsce do produkcji drzewek jabłoni. Zaliczana jest do wytrzymałych na mróz. Dobrze zrasta się ze wszystkimi odmianami jabłoni polecanymi u nas do uprawy. Jabłonie szczepione na tej podkładce zaczynają owocować zwykle około czwartego roku po posadzeniu.
Drzewa rosnące na siewkach Antonówki mają silnie rozwinięty i głęboko sięgający system korzeniowy, dzięki czemu dobrze rosną i owocują na glebach lżejszych.
Na tych podkładkach produkuje się obecnie około 60% drzewek jabłoni. W najbliższych latach około 50% siewek Antonówki będzie przeznaczonych do produkcji drzewek z wstawkami skarlającymi. Pozostała ilość podkładek powinna być przeznaczona głównie do produkcji drzewek odmian słabo rosnących i mutantów krótkopędowych.

ALNARP 2 (A 2). Została wyselekcjonowana w Szwecji w roku 1920. Obecnie jest stosowana w szkółkarstwie krajów skandynawskich, Polski i Niemiec. Należy do wytrzymałych na mróz. Rozmnaża się dobrze przez kopczykowanie i jest zaliczana do średnio wydajnych. Jabłonie szczepione na tej podkładce rosną początkowo silnie, w okresie owocowania wzrost ich słabnie. Korony drzew w pełni owocowania osiągają rozmiary nieco mniejsze od drzew jabłoni rosnących na siewkach Antonówki. W okres owocowania drzewa wchodzą około czwartego roku po posadzeniu. Podkładka A 2 jest mało wymagająca co do gleby. Na glebach lżejszych jabłonie na tej podkładce niekiedy wykazują objawy niedoboru magnezu.
Podkładka A 2 wyróżnia się bardzo dużą odpornością na guzowatość korzeni.
Zalecana jest przede wszystkim do produkcji drzewek odmian słabo rosnących i mutantów krótkopędowych, a także drzewek z wstawkami skarlającymi.

MALLING-MERTON 106 (MM 106). Należy do grupy podkładek półkarłowych. Została wyhodowana w Anglii. Rozmnaża się bardzo łatwo przez kopczykowanie i jest zaliczana do średnio wydajnych. W naszych warunkach jest mało wytrzymała na mróz i w bezśnieżnezimy system korzeniowy MM 106 może przemarzać. Drzewka młode rosną bardzo silnie, w okresie owocowania wzrost ich słabnie. W okres owocowania wchodzą wcześnie, zwykle w trzecim roku po posadzeniu i owocują bardzo obficie.
Na podstawie dotychczasowych badań podkładkę MM 1Q6 uznano za najbardziej wartościową z grupy półkarłowych.
Zalecana jest przede wszystkim do produkcji drzewek odmian: Jonatan, Idared, Bankroft, Delicious i jego krótkopędowe mutanty, a także Mclntosh, Spartan, Cortland, Lobo, Melba i inne.

MALLING 7 (M 7). Jest typową podkładką półkarłową szeroko rozpowszechnioną w Europie Zachodniej i w Ameryce. Rozmnaża się bardzo łatwo przez kopczykowanie i jest zaliczana do wysoko wydajnych. Jabłonie szczepione na M 7 rosną początkowo dość silnie, w okresie owocowania wzrost ich słabnie. W okres owocowania wchodzą bardzo wcześnie, zwykle około trzeciego roku po posadzeniu. Na podkładce M 7 bardzo dobrze owocują drzewa odmian: Mclntosh, Spartan, Lobo i Cortland oraz Bankroft i Close. Przydatność podkładki M 7 pomimo licznych zalet jest u nas ograniczona przede wszystkim ze względu na jej niską wytrzymałość na mróz.

MALLING 4 (M 4). Należy do grupy półkarłowych.
Siła wzrostu jabłoni rosnących na M 4 zależy w dużej mierze od żyzności gleby.
Na glebach żyznych i dostatecznie zaopatrzonych w wodę, drzewka rosną silnie i tworzą duże korony. Zaliczane są wtedy do silnie rosnących. Natomiast na glebach lżejszych, w rejonach o mniejszej ilości opadów rosną słabiej i są zaliczane do półkarłowych. Podkładka M 4 jest powszechnie stosowana do produkcji drzewek w wielu krajach Europy Zachodniej. Rozmnaża się łatwo przez kopczykowanie i zaliczana jest do średnio wydajnych. Jest też dość wytrzymała na mróz. Jabłonie szczepione na M 4 wchodzą wcześnie w okres owocowania, zwykle w trzecim roku po posadzeniu i owocują bardzo obficie. Przydatność drzewek na M 4 jest ograniczona z powodu słabego zakorzeniania się i dużych wymagań glebowych.

MALLING 26 (M 26). Jest podkładką karłową wyhodowaną w Anglii. Do produkcji została wprowadzona w roku 1959. Obecnie jest dość powszechnie stosowana w niektórych krajach Europy Zachodniej. Rozmnaża się słabo przez kopczykowanie. Jest zaliczana do mało wydajnych. Główną zaletą podkładki M 26 jest wysoka wytrzymałość na mróz, zbliżona do wytrzymałości siewek Antonówki.
Drzewa szczepione na M 26 rosną początkowo dość silnie, z chwilą wejścia w okres owocowania słabiej. Pod względem siły wzrostu zajmują one miejsce pośrednie pomiędzy drzewami na podkładce M 9 a drzewami na podkładce półkarłowej M 7. W okres owocowania drzewa wchodzą bardzo wcześnie, w drugim lub trzecim roku po posadzeniu i owocują bardzo obficie. Mają również silniejszy system korzeniowy, są więc mniej wymagające co do gleby. Drzewa obficie owocujące dosyć często pochylają się. Wszystkie drzewa na M 26 trzeba koniecznie palikować.
Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań podkładka M 26 uznana została za najbardziej wartościową dla sadów karłowych.
Na podkładce M 26 powinny być przede wszystkim produkowane drzewka silnie rosnących odmian jak: Close, Bankroft, Melrose, Mclntosh, Vista Bella, czy Red King Delicious.

MALLING 9 (M 9). Jest typową podkładką karłową, szeroko rozpowszechnioną i znaną na całym świecie. Rozmnaża się przez kopczykowanie i zaliczana jest do bardzo mało wydajnych.
Jabłonie szczepione na M 9 rosną słabo i osiągają wysokość około 2,0 m. W okres owocowania wchodzą bardzo wcześnie, zwykle w drugim lub trzecim roku po posadzeniu. Ze względu na słaby system korzeniowy, drzewa szczepione na M 9 wymagają gleb żyznych, ciepłych i zasobnych w wodę. W okresie owocowania winny być przymocowane do palików. Poważną wadą M 9 jest niska wytrzymałość na mróz. W czasie bezśnieżnych zim system korzeniowy może łatwo przemarzać. Dlatego sady towarowe z drzewek na M 9 można zakładać tylko w rejonach o trwałej pokrywie śnieżnej. Drzewka produkowane na tej podkładce powinny być przeznaczone przede wszystkim dla ogródków działkowych i przydomowych.