Wielkość sadu

Wielkość sadu trzeba rozpatrywać w zależności od typu użytkownika. Inne są kryteria dla gospodarstw uspołecznionych, inne dla sadów zespołowych-należących do kilku producentów i jeszcze inne dla sadowników gospodarujących samodzielnie. Wśród specjalistów przeważa opinia, że w gospodarstwach uspołecznionych optymalnym pod względem wielkości jest taki sad, który produkuje około 4000 ton owoców rocznie; co powinno odpowiadać obszarowi 250-300 ha. Sad o takiej produkcji owoców zapewnia pełną opłacalność wszystkich, nawet najbardziej kosztownych inwestycji i daje możliwość zatrudnienia zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Równocześnie pozwala obniżyć do minimum koszty produkcji 1 kg owoców nie powodując jeszcze trudności organizacyjnych, jakie z reguły pojawiają się po przekroczeniu optymalnej wielkości produkcji. W gospodarstwach uspołecznionych, a szczególnie w przedsiębiorstwach państwowych nie powinno się w zasadzie zakładać sadów mniejszych niż 100 ha. W ostatnich latach powstaje w gospodarstwach uspołecznionych w Polsce kilka sadów o obszarze powyżej 500 ha. Sady te nie weszły jeszcze w okres owocowania. Gdy to nastąpi – dadzą one praktyczną odpowiedź na pytanie jaka jest optymalna wielkość sadów w tej grupie gospodarstw. Praktyka wskazuje, że także w przedsiębiorstwach państwowych najlepiej prosperują sady znajdujące się w specjalistycznych gospodarstwach, nie obciążonych innymi dużymi działami produkcji roślinnej lub zwierzęcej.