Rozplanowanie terenu pod sad

Rozplanowanie terenu pod sad
Stopień zagrożenia egzystencji drzew i krzewów owocowych przez mrozy zimą, a ich pąków lub kwiatów przez przymrozki wiosenne zależy w bardzo dużym stopniu od stanowiska, na jakim sad rośnie. Powietrze, jak wiadomo, im jest zimniejsze tym jest cięższe. Najzimniejsze powietrze utrzymuje się tuż nad gruntem. W terenach nierównych dna dolin i wszelkie zamknięte zagłębienia są w istocie zbiornikami, do których spływa z okolicy najzimniejsze powietrze. Łatwo jest sprawdzić że zimą, podczas mrozów, a także Wiosną w czasie przymrozków, temperatura powietrza na zboczach wzniesień jest o 3-5°C wyższa niż w przyległych dolinach. Taka różnica, w zakresie temperatur poniżej -25°C, w czasie surowych zim często decyduje o przetrwaniu bez większych szkód lub nawet śmierci drzew. Podobnie wiosną kwiaty drzew i krzewów mogą najczęściej przetrwać spadek temperatury od —1°C do -3°C, ale z reguły giną, gdy temperatura obniży się do -5°C a tym bardziej do -7° .

Różnice w układzie temperatur, w okresach krytycznych dla drzew i krzewów, zależnie od ukształtowania terenu, sprawiają, że najlepszymi stanowiskami dla sadów i jagodników są lekkie skłony wzniesień.