Zakładanie sadów

sadNasiona przeznaczone do produkcji podkładek powinny pochodzić z zakwalifikowanych na ten cel plantacji. W celu zapewnienia stałego źródła materiału siewnego dobrej jakości, instytucje odpowiedzialne w kraju za organizację i produkcję materiału szkółkarskiego zobowiązane są do założenia specjalnych sadów matecznych przeznaczonych do pozyskiwania nasion.
Do zakładania sadów matecznych powinny być używane wyselekcjonowane drzewa typów najbardziej wartościowych dla potrzeb sadownictwa i szkółkarstwa.

ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA SADÓW MATECZNYCH.
Sady mateczne do pozyskiwania nasion powinny być zakładane na glebach żyznych, odpowiadających wymaganiom poszczególnych gatunków drzew owocowych. W miarę możliwości należy wybierać wzniesione stanowisko, gdyż wyklucza ono ewentualność powstawania zastoisk mrozowych, powodujących silniejsze przemarzanie drzew i kwiatów. Przygotowanie gleby i nawożenie przed założeniem sadów jest takie samo, jak przed zakładaniem sadów produkcyjnych.
Rozstawy sadzenia drzew matecznych są zbliżone do rozstaw zalecanych dla sadów produkcyjnych. Wszystkie drzewka po wysadzeniu powinny być przycięte zgodnie z zaleceniami dla sadów produkcyjnych. Cięcie i formowanie drzew w latach następnych zależy od przewidywanego sposobu zbioru owoców, ręcznego czy mechanicznego. W dużych sadach przewiduje się zbiór mechaniczny. Do tego celu drzewa powinny mieć pień o wysokości około 100 cm, korony spłaszczone luźno piętrowe z ograniczoną liczbą konarów. Pozostałe zabiegi z zakresu uprawy gleby, nawożenia, cięcia i ochrony powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami dla sadów produkcyjnych określonych gatunków.