Budowa ula

Budowa ula.
Ul jest pomieszczeniem chroniącym rodzinę pszczelą przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, przed szkodnikami i wrogami. Ul pozwala również na dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, sprzyjających uzyskaniu oczekiwanych korzyści z tytułu opiekowania się pszczołami. Rodzajów uli jest bardzo dużo – każdy ma określone zalety i wady. Opisany ul

przekroj ula charakteryzuje uniwersalność, a stąd przydatność w małych i większych pasiekach. Jego główne zalety to: lekkość, taniość, a zwłaszcza możliwość wykonania z materiałów w dużej części odpadowych. Wadą jest natomiast konieczność bardzo dokładnego wykonania – niektórych elementów do 0,5 mm.

Do zasadniczych części ula należą: gniazdo, nadstawki, daszek, stojak, ramki i maty. Zamieszczony opis pozwala je wykonać samodzielnie. W pasiece są również potrzebne: podkarmiaczka, krata odgrodowa oraz wyposażenie specjalne, np. rojołapka czy poławiacz pyłku. Te elementy wyposażenia najlepiej zakupić gotowe. Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.