Pieczarkarnia

pieczarkarniaPieczarkarnia – Pomieszczenia do uprawy pieczarek należy lokalizować na terenie o gruncie przepuszczalnym. Poziom wody gruntowej powinien znajdować się poniżej 1 m. Usytuowanie obiektu powinno umożliwiać jego ewentualną rozbudowę. Wielkość minimalna pieczarkarni, która zapewniałaby pracę i utrzymanie przeciętnej polskiej rodzinie, wynosi około 500 m2 powierzchni uprawnej. Natomiast wielkość optymalna w warunkach polskich wynosi 1000…1200 m2, tj. 5 do 6 hal po 200 m2 każda. Ze względu jednak na specyfikę produkcji początkujący producent powinien rozpocząć uprawę od jednej hali.

Typowa hala uprawowa (zarówno typu choinkowego) powinna mieć następujące wymiary: długość 16…17, szerokość 5,80 i wysokość 3,70 m. Materiały używane do budowy pieczarkarni muszą zapewniać właściwą izolację termiczną, ponieważ ściany budynku są narażone na bardzo duże wahania temperatury, występujące w całym cyklu produkcyjnym. Obiekt powinien mieć otwory wentylacyjne, aby zapewnić uprawie wymianę powietrza na drodze grawitacyjnej w wypadku, gdyby wentylacja mechaniczna zawiodła. Szczególną uwagę należy zwracać na sprawność instalacji wodnej, gdyż podczas całego cyklu uprawowego zużywa się bardzo dużo wody. Ze względu na wilgotność panującą w pieczarkarni, instalację oświetleniową należy przystosować do napięcia 24 V, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Do ogrzewania hal powinno się używać pieców centralnego ogrzewania z pełną instalacją rur gładkich (najbardziej praktyczne jest ogrzewanie gazowe). Można też używać pieców stałopalnych. W hali należy również zainstalować mieszacze powietrza, umożliwiające wyrównywanie temperatury.