Archiwum kategorii: Pieczarkarnia

Technika zbioru pieczarek

Technika zbioru polega na delikatnym wykręcaniu owocnika z podłoża lub jego wyłamywaniu czy wycinaniu, jeżeli owocniki rosną w kępkach. Do zbioru, transportu i składowania pieczarek powinno się wykorzystywać małe pojemniki, które zapobiegają mechanicznym uszkodzeniom owocników oraz pozwalają na szybkie i …

Owocowanie pieczarek

W czasie owocowania pieczarek należy zwracać uwagę na zachowanie różnicy temperatury w kompoście i powietrzu. W kompoście powinna być ona o 1 …2°C wyższa. W momencie, kiedy owocniki pieczarek osiągają wielkość grochu, należy zacząć je podlewać i zakończyć podlewanie w …

Szok termiczny grzybni

Następną ważną czynnością jest prawidłowe przeprowadzenie tzw. szoku termicznego, polegającego na szybkim obniżeniu temperatury w kompoście z 24…27°C do 17…18°C przez wprowadzenie, za pomocą wentylacji mechanicznej, dużej masy świeżego powietrza, co powoduje również konieczne obniżenie stężenia CO2 w powietrzu hali. …

Grzybnia pieczarek

Grzybnię pieczarek można nabywać u prywatnych producentów. Dawkę grzybni uzależnia się od ilości nawozu na 1 m2 półki. Im grubsza warstwa nawozu, tym grzybni może być więcej (350…500 g).

Po wysianiu grzybni nawóz miesza się i mocno ubija, wyrównując półki, …

Pryzmy fermentacyjne

Pryzmy fermentacyjne należy (niezależnie od pory roku) chronić przed wysychaniem czy przemarzaniem, okrywając je z każdej strony matami słomianymi lub folią. Folię układa się około 20 cm nad podstawą pryzmy, aby utrzymać prawidłowe napowietrzanie nawozu. Trzeba też zwracać uwagę na …