Zbiór jabłek i gruszy

sadJabłka i gruszki osiągają dojrzałość konsumpcyjną nie zawsze bezpośrednio po zbiorze. Jedynie odmiany letnie mogą być konsumowane od razu po zdjęciu z drzewa. Owoce te dojrzewają najczęściej nierównomiernie i dlatego najlepiej zbierać je codziennie lub co kilka dni, ale tylko w pełni wyrośnięte i dobrze wybarwione. Natomiast odmiany jesienne i zimowe osiągają dojrzałość konsumpcyjną dopiero po kilku tygodniach lub nawet po kilku miesiącach od zbioru.
Owoce zebrane zbyt wcześnie są zielone, cierpkie i bardziej kwaśne. Podczas przechowywania dochodzi do większych strat wskutek zwiększonej transpiracji (wydzielanie pary wodnej). Opóźniony termin zbioru wpływa jednak jeszcze bardziej niekorzystnie na zdolność owoców do ich przechowywania. Przechowują się krócej, silniej gniją i częściej ulegają chorobom fizjologicznym.
Dobre i długie przechowywanie owoców odmian zimowych gwarantuje ich zbieranie w terminie dojrzałości zbiorczej. Praktycznym wskaźnikiem jest łatwość odchodzenia szypułki owocu od pędu. Wówczas obserwuje się wzmożone opadanie owoców z drzewa. Ponadto owoce zmieniają barwę skórki z zielonej na typową dla danej odmiany.
Mając na uwadze dobre przechowywanie się owoców, należy zbiór przeprowadzić bardzo delikatnie; zerwane owoce muszą mieć szypułkę, zwaną popularnie ogonkiem, a ich skórka nie może być skaleczona. Dlatego osoba zbierająca powinna mieć krótko obcięte paznokcie. Zrywany owoc powinien być objęty całą dłonią, a palec wskazujący przyłożony do jego szypułki. Następnie należy przekręcić owoc ku górze, aby spowodować odłączenie się szypułki od pędu. Zbierane w ten sposób owoce umieszcza się w skrzynce, w której będą przechowywane. Wiadomo bowiem, że każde przekładanie owoców jest dodatkowym czynnikiem sprzyjającym ich mechanicznemu uszkodzeniu. Kosze czy inne niedocelowe pojemniki powinny być wykorzystywane tylko przy zdejmowaniu owoców z górnych partii korony.