Choroby przechowywanych owoców

Parch jabłoni i gruszyChoroby przechowywanych owoców dzielą się na grzybowe i fizjologiczne. Owoce dotknięte pierwszymi z nich gniją. Przyczyną gnicia jest najczęściej uszkodzona podczas zbioru lub przez szkodniki skórka. Choroby fizjologiczne są z kolei wynikiem zaburzeń w procesie dojrzewania owoców, trudniej więc im zapobiegać.

Spośród chorób grzybowych do najczęściej występujących należą:
–    mokra zgnilizna jabłek, występująca w pierwszych miesiącach przechowywania. Jabłka gnijąc stają się miękkie, z miejsc chorych wycieka woda. Ich miąższ ma nieprzyjemny zapach, który udziela się również owocom zdrowym. Zapobieganie chorobie polega na zapobieganiu uszkodzeniom skórki;
–    brunatna zgnilizna, atakująca owoce jeszcze przed zbiorem; jej źródłem są owoce, które zgniły w roku poprzednim. Już w okresie lata można zauważyć pierwsze 0woce, które gniją na drzewie, Gnicie występuje również w pierwszych miesiącach przechowywania. Porażone owoce są suche, a ich skórka twarda. W zwalczaniu choroby istotną rolę odgrywa zbieranie i niszczenie zgniłych i zmumifikowanych owoców oraz usuwanie martwych gałęzi;
–    gorzka zgnilizna owoców, wywołana przez grzyby powodujące zgorzel kory. Występowanie choroby nasila się w końcu okresu przechowywania. Na jabłkach odmian wrażliwych (Koksa Pomarańczowa, Bankroft) liczba plam gnilnych może dochodzić nawet do kilkunastu. Zapobieganie chorobie polega na utrzymaniu odpowiedniej zdrowotności drzew.

Z grupy chorób fizjologicznych należy zwrócić uwagę na następujące:
–    gorzka plamistość podskórna, występuje na owocach dużych, szczególnie przy wyższej temperaturze i niskiej wilgotności względnej powietrza. Są to drobne plamki na skórce, które z początkowej barwy oliwkowej przechodzą z czasem w brązową. Miąższ pod skórką ciemnieje, wysycha i korkowacieje. Czasem spotykane są warstwy skorkowaciałych komórek w głębszych partiach miąższu, widoczne po przekrojeniu owocu. Chorobę tę można ograniczać przez szybkie schłodzenie owoców po zbiorze oraz przechowywanie ich w niskiej temperaturze, przy dużej wilgotności powietrza. Choroba występuje w mniejszym stopniu, gdy stosowane jest umiarkowane nawożenie drzew;

–    plamistość Jonatana, przypomina trochę gorzką plamistość podskórną. Są to również niewielkie plamki na skórce, ale czarne. Objawy występują silniej na wykolorowanej stronie owocu i nie sięgają w głąb miąższu. Występowaniu choroby nie towarzyszy gorzki smak, jak w wypadku gorzkiej plamistości podskórnej. Zapobieganie polega na szybkim schłodzeniu owoców po zbiorze i przetrzymywaniu ich w niskiej temperaturze, najlepiej w workach z folii polietylenowej;
–    oparzelina powierzchniowa, charakteryzuje się wyglądem skórki owocu identycznym jak przy oparzeniu jej gorącą wodą. Objawy występują po 2…3 miesiącach przechowywania, najczęściej na owocach jasnych. Nieregularne, żółtobrązowe plamy są lekko wklęsłe. Oparzelinę powierzchniową wzmaga wysokie nawożenie azotowe, zbyt wczesny zbiór i późne schłodzenie owoców po zbiorze. W początkowym okresie przechowywania należy intensywnie wietrzyć pomieszczenie, w którym są złożone owoce.