Owocowanie pieczarek

W czasie owocowania pieczarek należy zwracać uwagę na zachowanie różnicy temperatury w kompoście i powietrzu. W kompoście powinna być ona o 1 …2°C wyższa. W momencie, kiedy owocniki pieczarek osiągają wielkość grochu, należy zacząć je podlewać i zakończyć podlewanie w przeddzień zbioru. Stosuje się także oprysk podchlorynem wapnia (Bie-linką) w celu zahamowania rozwoju bakterii i wirusów. Pieczarki plonują tzw. rzutami. Zależnie od odmiany, pierwszy rzut osiąga dojrzałość po 19…21 dniach od założenia okrywy. Po 3…4 dniach pierwszego zbioru następuje około tygodniowa przerwa, w czasie której rosną owocniki drugiego (zwykle najobfitszego) zbioru itd. W czasie zbiorów należy zapewnić pieczarkom prawidłową ilość powietrza, najlepiej za pomocą mechanicznego systemu wentylacji. Zbiór pieczarek powinien odbywać się przy temperaturze podłoża 16…18°C oraz wilgotności powietrza 85%, zawsze przy drzwiach zamkniętych. Chroni to plantację przed wtargnięciem muchówek, przenoszących choroby i szkodniki pieczarek. Gdyby się pojawiły, należy zastosować środki owadobójcze Nogos lub Winylofos.