Przechowywanie owoców

Do owoców najczęściej i najdłużej przechowywanych z dobrym skutkiem należą jabłka. Po zbiorze należy owoce złożyć jak najszybciej do chłodnego pomieszczenia o temp. ok. 0°C (ale nie niższej). Pozwala to na wydłużenie okresu ich przechowywania, z jednoczesnym ograniczeniem ubytków naturalnych, gnicia i występowania chorób fizjologicznych. Opóźnienie schłodzenia owoców o jedną dobę skraca czas ich przechowywania o tydzień.
W celu schłodzenia owoców należy wykorzystać nocne obniżenie się temperatury powietrza atmosferycznego. Na noc otwiera się pomieszczenie, by zimne powietrze dostało się do jego wnętrza. Natomiast rano, kiedy temperatura szybko się podnosi, pomieszczenie musi być zamknięte. Schłodzone w ten sposób domki na działkach, a szczególnie piwnice pod nimi, są odpowiednim miejscem do przechowywania owoców. W piwnicy, poza niską temperaturą, można łatwo utrzymać zwiększoną wilgotność powietrza. Po ustawieniu skrzynek na cegłach lub innych podwyższeniach wylewa się na ziemię wodę. Zmniejsza to niedosyt pary wodnej w powietrzu, a tym samym ogranicza szybkość wydzielania jej przez owoce. Owoce intensywnie wydzielające parę wodną są zwiędnięte, tracą więc jakość. Przechowywanie owoców w piwnicy zmniejsza niebezpieczeństwo ich przemarznięcia Jednak piwnice w blokach są najczęściej ogrzewane, nie nadają się więc do przechowywania, gdyż w panujących w nich warunkach następuje silne więdnięcie oraz znaczne przyspieszenie dojrzewania owoców, a w konsekwencji ich wcześniejsze gnicie.
Przy braku piwnicy, owoce można przechowywać w domku w workach foliowych. Oddychające w nich owoce zużywają tlen z powietrza, a wydzielają dwutlenek węgla. Ten zaś jest czynnikiem ograniczającym intensywność oddychania, opóźnia więc dojrzewanie, a jednocześnie ogranicza występowanie chorób przechowalniczych. Przy przechowywaniu owoców w skrzynkach, dobrze jest je również okryć dokładnie folią. Zarówno skrzynki, jak i worki foliowe należy dodatkowo okryć materiałami chroniącymi owoce przed przemarznięciem.
Do grudnia, a nawet do stycznia, można owoce przetrzymywać na balkonach Najbardziej przydatne są balkony z wystawą północną. Wówczas owoce nie są narażone na nagrzewanie w godzinach południowych. W tym wypadku również jest wymagane okrycie ich folią oraz warstwą materiału izolującego od mrozu.