Dobór odmian do nasadzeń amatorskich

Spożycie owoców w Polsce wciąż jeszcze kształtuje się na dość niskim poziomie. Najwięcej zjada się jabłek, o wiele za mało innych owoców – porzeczek, agrestu, malin, truskawek, poziomek, które można uprawiać w ogródku przydomowym czy na działce. Ilość owoców uzyskana z właściwie obsadzonej i starannie uprawianej działki wystarcza dla 4…5-oso-bowej rodziny. Owoce uprawiane na własnej działce są przy tym lepsze od kupowanych w sklepie, świeże i łatwiej dostępne. Bardzo ważne, szczególnie w małych ogródkach, jest racjonalne i nowoczesne zagospodarowanie działki i właściwy dobór odmian. Planując obsadzenie działki należy wybierać odmiany nadające się do uprawy w ogródkach działkowych, zwracając przy tym uwagę na te rośliny sadownicze, które – choć mniej popularne – dobrze rosną i owocują również w naszych warunkach klimatycznych. Do takich należą mało jeszcze znane: borówka wysoka, malina czarna czy jeżyna bezkolcowa. Większość scharakteryzowanych odmian odznacza się znaczną odpornością na choroby. Pozwala to ograniczyć do minimum stosowanie środków chemicznych, a nawet bez ich stosowania można liczyć na dobre plonowanie. Wybrane odmiany drzew należy nabywać na podkładkach wegetatywnych słabo rosnących. Drzewa takie rosną wolniej i wcześniej wchodzą w okres owocowania; ich owoce są większe, bardziej wybarwione i smaczniejsze.