Błędy przy sadzeniu drzewek

Początkujący sadownicy popełniają często następujące błędy przy sadzeniu:
•    sadzą drzewka zbyt głęboko lub zbyt płytko
•    zawijają zbyt długie korzenie, zamiast je skrócić lub poszerzyć dołek,
•    nie dość mocno udeptują ziemię wokół korzeni.

Każdy z tych błędów odbija się ujemnie na wzroście lub na stanie zdrowotnym drzewek.
Sadząc drzewka jeśienią należy wokół każdego z nich usypać z ziemi kopczyk o wysokości 25-30 cm. Będzie on chronił glebę przed nadmiernym przemarzaniem, a tym samym zabezpieczy korzenie drzewek przed uszkodzeniem przez mróz.
Jeżeli sad nie jest ogrodzony, wówczas drzewka zawija się słomą lub papierem, albo zakłada się na nie specjalne osłony z perforowanych tworzyw sztucznych.
Nie można używać do zawijania drzewek folii litej – bez otworów, gdyż powstają pod nią korzystne warunki dla rozwoju grzybów chorobotwórczych.
Z owinięciem drzewek nie należy zwlekać, bowiem często zdarza się, że zające wyrządzają w nich szkody już w październiku lub w listopadzie.
Na wiosnę świeżo posadzone drzewka muszą być silnie przycięte. Zabieg ten ma na celu skrócenie i zmniejszenie liczby pędów, a przez to ograniczenie zapotrzebowania drzewek na wodę w czasie, kiedy nowe korzenie jeszcze się nie rozwinęły. Poza tym cięcie umożliwia nadanie koronie drzewka pożądanego kształtu.