Podkładki dla czereśni i wiśni

SIEWKI CZEREŚNI PTASIEJ. Są to powszechnie stosowane podkładki dla czereśni i wiśni. Nasiona do produkcji podkładek winny być pozyskiwane z drzew wytrzymałych na mróz i o zdrowej korze. Czereśnie szczepione na tych podkładkach odznaczają się silnym wzrostem i dość późnym wchodzeniem w okres owocowania. Siewki czereśni ptasiej są dobrymi podkładkami dla słabo rosnących odmian wiśni jak: Lutówka i Nefris. Podkładki te wymagają gleb żyznych, charakteryzujących się głębokim poziomem wód gruntowych (poniżej 2 m).

CZEREŚNIA PTASIA, KLON F 12/1. Jest podkładką stosowaną powszechnie w wielu krajach Europy Zachodniej i w Anglii do produkcji drzewek czereśni i wiśni. Podkładka F12/1 jest dostatecznie wytrzymała na mróz i wyróżnia się wysoką odpornością na raka bakteryjnego drzew pestkowych. Zaletą drzewek szczepionych na czereśni F 12/1 jest tworzenie wiązkowego systemu korzeniowego. Dzięki temu drzewka szczepione na niej lepiej przyjmują się i lepiej rosną w pierwszych latach niż szczepione na siewkach czereśni ptasiej i antypce. Z takich drzewek otrzym uje się też w pierwszych latach wyższe plony.

SIEWKI ANTYPKI. Są powszechnie stosowane do produkcji drzewek wiśni i dość wytrzymałe na mróz. Zalecane odmiany wiśni dobrze zrastają się w szkółce z tą podkładką. Rosną zwykle słabo i bardzo wcześnie wchodzą w okres owocowania. Żyją krótko – około 15 lat.
Wiśnie szczepione na antypce są mało wymagające co do gleby, nie znoszą jednak gleb podmokłych.