Sadzenie drzewka

sadzenie drzewSpółdzielnie ogrodnicze i zakłady przemysłu owocowo-warzywnego dostarczają drzewka do sadów zakładanych w ramach umów kontrakcyjnych. Niewielkie natomiast ilości drzewek można nabywać bezpośrednio w szkółkach lub w specjalnie w tym celu organizowanych punktach sprzedaży detalicznej.
Po przewiezieniu drzewek na miejsce trzeba je natychmiast zadołować, czyli ustawić w rowkach, a korzenie obsypać ziemią.
Najkorzystniejszym terminem sadzenia drzewek jest październik.
Posadzone o tej porze drzewka zdążą jeszcze przed zimą zagoić częściowo rany na korzeniach, a nawet zaczną wytwarzać nowe korzenie. Opóźnienie terminu sadzenia powoduje, że proces gojenia ran i wytwarzania nowych korzeni przesuwa się na wiosnę następnego roku, a to odbija się ujemnie na wzroście drzewek w pierwszym roku i czyni je bardziej wrażliwymi na suszę i na choroby kory i drewna. Z tego co powiedziano wyżej wynika, że wiosenny termin sadzenia drzewek jest niekorzystny. Jeśli zachodzi konieczność sadzenia wiosennego, to należy je przeprowadzić bardzo wcześnie, gdy tylko gleba rozmarznie.
Drzewka sadzą dwie osoby. Jedna,zaopatrzona w sekator, odcina złamane korzenie, a następnie wstawia drzewko do dołka utrzymując je w pozycji pionowej i na takiej wysokości, aby miejsce szczepienia znajdowało się 3-4 cm nad powierzchnią gruntu. Druga osoba sypie szpadlem ziemię na korzenie. Nasypywana ziemia nie powinna być zbrylona. Bardzo ważne jest mocne udeptywanie ziemi w miarę jej zasypywania. Robi to zwykle ta osoba, która podtrzymuje drzewko.