Cykoria liściowa

Cykoria liściowa. Jest rośliną sałatową. Rozety liści uzyskuje się w wyniku pędzenia korzeni zebranych na jesieni z pola. Dobre jest dla niej stanowisko w drugim roku po oborniku. Lekka gleba ułatwia zbiór korzeni. Nasiona wysiewa się wiosną w rzędy co 30…50 cm i przerywa co 6…9 cm. Jesienią zbiera się korzenie i przycina liście na wysokości 2…5 cm nad główką. Do pędzenia wybiera się korzenie zdrowe, o średnicy 3…5 cm i przechowuje je w kopcach lub piwnicach, o temp. 0°C. Pędzenie odbywa się w pomieszczeniach o temp. 10…25°C. Korzenie dołuje się tak, aby ich główki były na jednakowym poziomie, podlewa, a następnie przysypuje warstwą ziemi lub piasku grubości
15…20 cm. Temperatura ziemi powinna być o 5…6°C wyższa niż powietrza, co można osiągnąć ustawiając pojemniki z korzeniami na rurach c.o. Przy zbiorze ścina się główki liściowe wraz z kawałkiem korzenia, dzięki czemu liście nie rozpadają się. Okres pędzenia trwa ok. 4 tygodni, można więc sukcesywnie dołować kolejne partie korzeni i mieć w ten sposób świeżą cykorię przez całą zimę.

Termin siewu: połowa V…połowa VI.
Termin zbioru korzeni: X…XI.
Odmiany: Witloof, Liber (nie wymaga przykrycia).