Pieczarka

pieczarka łąkowaPieczarka należy do klasy podstawczaków. Ze względu na walory smakowe i skład chemiczny, jest bardzo wartościowym pożywieniem. Owocniki pieczarek zawierają 75% białka strawnego i wiele składników mineralnych, np.: potas, fosfor, wapń, żelazo itp. oraz -co jest ważne dla ludzi odchudzających się – są niskokaloryczne.
Amatorska uprawa pieczarek stwarza możliwości uzupełnienia dochodów, szczególnie w okresie je-sienno-zimowym, a zużyte podłoże uprawy może być dodatkowo wykorzystane w ogrodzie jako bardzo cenny nawóz organiczny. Na uprawę pieczarek można przeznaczyć budynki gospodarskie, piwnice, garaże i szopy, a także pomieszczenia nieprzydatne do innych celów, jak: bunkry, forty, nieczynne cegielnie. W każdym takim pomieszczeniu trzeba jednak stworzyć odpowiednie warunki do plonowania, ponieważ jest to uprawa wymagająca szczególnej pieczołowitości i przestrzegania zabiegów pielęgnacyjnych. Przy optymalnych warunkach uprawy, w typowych obiektach pieczarkarskich, plon wynosi ok. 20 kg z 1 m2, przy gorszych spada do 10 kg. Pieczarki uprawia się przeważnie dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Czas plonowania waha się od 8 do 10, a nawet 12 tygodni.