Technika zbioru pieczarek

Technika zbioru polega na delikatnym wykręcaniu owocnika z podłoża lub jego wyłamywaniu czy wycinaniu, jeżeli owocniki rosną w kępkach. Do zbioru, transportu i składowania pieczarek powinno się wykorzystywać małe pojemniki, które zapobiegają mechanicznym uszkodzeniom owocników oraz pozwalają na szybkie i dokładne schłodzenie pieczarek (do temp. 2…4°C, w której powinno się je przechowywać do momentu sprzedaży).
Pieczarki przeznaczone na sprzedaż muszą odpowiadać wymaganiom określonym w polskiej normie, zgodnie z którą: „…powinny być świeże, zdrowe, czyste i nieuszkodzone, prawidłowo wykształcone, o kapeluszach przylegających do trzonka i blaszkach całkowicie zasłoniętych osłonką, o zabarwieniu charakterystycznym dla danej rasy, blaszkach lekko różowych i różowych oraz o miąższu białym i białym z odcieniem różowym. Smak i zapach powinny być charakterystyczne dla pieczarek”.
Po zakończeniu cyklu uprawowego przez 12 godzin dezynfekuje się hale parą wodną o temp. 70°C. Po usunięciu kompostu deski odkaża się i zarazem inpregnuje karboliną DNK. Następnie spłukuje się je wodą. Posadzki i płyty fermentacyjne zmywa się formaliną.