Zaplecze sadu

W sadzie niezbędny jest określony zestaw budynków gospodarczych. W jego skład wchodzą pomieszczenia na maszyny i narzędzia; magazyny na nawozy i środki ochrony roślin, pomieszczenia do sortowania i pakowania owoców (jeśli przewiduje się sprzedawanie ich tuż po zbiorze) ewentualnie chłodnia wraz z pakownią do długotrwałego przechowywania owoców oraz pomieszczenia na opakowania. Potrzebne też jest pomieszczenie, w którym można się umyć i przebrać po pracy. Planując budynki gospodarcze na terenie sadu, a nie na przykład obok gdzie indziej leżącego osiedla mieszkaniowego, wskazane jest zlokalizować je w punkcie centralnym sadu. Taka lokalizacja budynków umożliwia zmniejszenie do minimum pustych przejazdów. Jest to szczególnie ważne w bardzo dużych sadach.