Szok termiczny grzybni

Następną ważną czynnością jest prawidłowe przeprowadzenie tzw. szoku termicznego, polegającego na szybkim obniżeniu temperatury w kompoście z 24…27°C do 17…18°C przez wprowadzenie, za pomocą wentylacji mechanicznej, dużej masy świeżego powietrza, co powoduje również konieczne obniżenie stężenia CO2 w powietrzu hali. Szok przeprowadza się wówczas, gdy strzępki grzybni znajdują się ok. 0,5 cm pod powierzchnią okrywy. Zbyt wczesne przeprowadzenie szoku powoduje zawiązywanie się pieczarek głęboko pod powierzchnią okrywy, a co za tym idzie – silne ich zabrudzenie i utrudnienie zbioru. Zbyt późno przeprowadzony szok może spowodować „wylanie się” grzybni na powierzchnię okrywy i powstanie tzw. wełnianki, wówczas owocniki pieczarek nie zawiązują się lub zawiązują bardzo słabo.