Roszponka i szpinak

Roszponka warzywna. Uprawiana jest na ogół na zbiór jesienny, ponieważ susza i ciepło wiosną powodują wybijanie w pędy kwiatostanowe. Zimuje w gruncie pod lekkim przykryciem. Najlepsze są dla niej gleby gliniasto-piaszczyste, a ponieważ jest rośliną poplonową, można wybrać dla niej stanowisko po roślinach wcześniej schodzących z pola, uprawianych na oborniku.
Termin siewu: koniec VIL.koniec VIII.
Odmiany: Deutscher, Etampes.

Szpinak zwyczajny. Można wysiewać na zbiór wiosenny lub jesienny; dobrze zimuje pod lekkim przykryciem. Przy wysokiej temperaturze wybija w pędy kwiatowe i staje się gorzki. Wymaga bardzo dobrej gleby: lekkiej, ciepłej i żyznej, a jednocześnie o dużej pojemności wodnej. Wysiewany jest wprost do gruntu, w rzędy co 20 cm, a w rzędzie – dość gęsto. Terminy siewu: na zbiór wiosenny – koniec IIL.połowa IV; na zbiór jesienny – koniec VII…koniec VIII.
Odmiany: Herma, Olbrzym Zimowy, Matador 30, Norman, Prima F1.

Szpinak nowozelandzki – trętwian. Jest spożywany tak jak szpinak zwyczajny, ale jego uprawa jest zupełnie inna. Uprawiany jest na zbiór letni i dobrze rośnie w wysokich temperaturach. Wymaga dużych ilości wody i żyznej gleby w pierwszym roku po oborniku. Nasiona kiełkują bardzo długo, toteż wysiewa się je po namoczeniu do doniczek, a później wysadza do gruntu, w rozstawie 100 x 40 cm. Zbiór przeprowadza się stopniowo, a przycinane rośliny lepiej się rozrastają.
Termin siewu: II…III.
Termin sadzenia: połowa V.