Wymagania glebowe

Wymagania glebowe. Wymagania glebowe roślin sadowniczych, a przede wszystkim ich wymagania dotyczące niższych warstw i głębokości zalegania wody są zróżnicowane. Będą one omówione szczegółowo przy opisie uprawy każdego z gatunków. W tym miejscu omówione zostaną tylko te wymagania, które są wspólne dla wszystkich drzew i krzewów owocowych. Główna masa ich korzeni rozmieszczona jest w wierzchniej warstwie gleby. Podstawowym zadaniem tych korzeni jest zaopatrzenie rośliny w składniki pokarmowe i w wodę. Pozostała część korzeni wrasta do warstw niższych, czasami nawet na głębokość dwóch metrów lub dalej. Korzenie te utrzymują roślinę w podłożu oraz także zaopatrują ją w wodę i w składniki mineralne. Zaopatrywanie roślin w wodę w okresie suszy jest szczególnie ważną funkcją głęboko sięgających korzeni.