Por i czosnek

czosnekPor. Ma niewielkie wymagania cieplne i może zimować w gruncie. Wymaga dobrze uprawionej, żyznej gleby i stanowiska w pierwszym i drugim roku po oborniku z zastosowaniem dużych dawek nawozów mineralnych. Uprawiany jest z rozsady. Dawniej stosowane obsypywanie w niewielkim stopniu wpływa na uzyskanie długich białych cebul (decydujące znaczenie ma odmiana), natomiast obniża plon. Rozsadę sadzi się na głębokość 6…8 cm.
Termin siewu: II…III.
Termin sadzenia: IV…VII, w rozstawie 30 x 10…20 cm. Odmiany: na użytek letni – Colonna, Titan, Helvetia; na użytek zimowy – Karantański, Eskimo, Winter Riesen.

Czosnek. Ma duże wymagania glebowe i wodne. Dobrze zimuje w gruncie. Korzystne jest stanowisko w drugim roku po oborniku z zastosowaniem nawozów mineralnych. Są trzy typy czosnku, których uprawa różni się nieco od siebie:
–    czosnek wytwarzający kwiatostany z cebulkami powietrznymi (smak ostry), źle się przechowuje i jest sadzony w X…XI;
–    czosnek nizinny z rejonu Topoli Pińczowskiej, niezbyt dobrze się przechowuje i jest sadzony jesienią lub wiosną na przełomie III i IV;
–    czosnek górski z rejonu Podhala, dobrze się przechowuje i jest sadzony wiosną.
Ząbki sadzi się w rozstawie 30 x 6…10 cm, a cebulki powietrzne wysiewa się w rzędy co 30 cm.