Podkładki dla grusz

gruszaSIEWKI GRUSZY KAUKASKIEJ. Są to obecnie najczęściej używane podkładki do produkcji drzewek grusz w szkółkach. Występuje wiele różnych form gruszy kaukaskiej, toteż otrzymywane z nasion podkładki odznaczają się dużą zmiennością cech. Siewki gruszy kaukaskiej zaliczane są do wytrzymałych na mróz i odpornych na brunatną plamistość liści. Na podkładkach tych dobrze rosną i owocują słabo rosnące odmiany grusz. Odmiany silnie rosnące tworzą duże korony i późno wchodzą w okres owocowania.
Mimo tych wad około 90% drzewek grusz produkuje się obecnie na siewkach gruszy kaukaskiej.

PIGWA. Jest najbardziej rozpowszechnioną w świecie słabo rosnącą podkładką dla grusz. Rozmnaża się bardzo łatwo przez kopczykowanie i jest zaliczana do bardzo wydajnych. Jednakże spośród stosowanych podkładek dla drzew owocowych jest ona najbardziej wrażliwa na mróz. Z tego względu jej udział w produkcji drzewek grusz w Polsce jest niewielki. Ponadto pigwa źle zrasta się z niektórymi odmianami grusz polecanymi do uprawy. Dla odmian źle zrastających się z pigwą jak: Lipcówka Kolorowa, Faworytka i Bonkreta Williamsa konieczne jest stosowanie pośredniej – Bery Hardego. Znanych jest wiele typów pigwy. W Polsce spotyka się najczęściej pigwę Mailing A (MA) i pigwę S (selekcji inż. Somorowskiego). Obie zaliczane są do podkładek półkarłowych powodujących dość wczesne (około czwartego roku) owocowanie zaszczepionych odmian grusz. W ostatnich latach sprowadzonych zostało z zagranicy kilkanaście tysięcy najsłabiej rosnącej pigwy Mailing C (MC).
Grusze szczepione na różnych klonach pigwy wymagają gleb żyznych o dobrze uregulowanych stosunkach wodnych. Nie udają się całkowicie na glebach lekkich i piaszczystych.