Wyposażenie pieczarkarni

Każda pieczarkarnia powinna być wyposażona w szopę fermentacyjną lub przynajmniej zadaszoną płytę betonową do przerabiania nawozu oraz pomieszczenie do termicznej dezynfekcji okrywy. Przy obliczaniu wielkości płyty należy pamiętać, że 1 tona nawozu zajmuje powierzchnię ok. 2 m2. Płyta fermentacyjna powinna mieć zbiornik na wycieki spod pryzmy. Przyjmuje się 0,2 m3 zbiornika na każdą tonę nawozu. W szopie powinny znajdować się gniazda umożliwiające pobór energii elektrycznej prądu trójfazowego (wówczas, gdy używa się maszyny do przerabiania nawozu) oraz dwa punkty czerpalne wody.