Rok poprzedzający sadzenie drzew

obornikRośliny uprawiane na polu przewidzianym pod sad w ostatnich dwóch latach powinny spełnić kilka podstawowych zadań, a mianowicie zmniejszyć zachwaszczenie pola, poprawić strukturę gleby oraz doprowadzić do obniżenia się stopnia zarażenia gleby przez grzyby pasożytnicze, stanowiące potencjalne zagrożenie dla korzeni drzew. Jednym z lepszych zestawów roślin uprawianych na dwa lata wcześniej jest żyto z wsiewką traw; rośliny te przyoruje się w połowie lata poprzedzającego sadzenie drzew. Wbrew tradycyjnym poglądom, rośliny motylkowe nie są właściwym przedplonem dla sadów, gdyż ich korzenie i resztki sprzyjają rozwojowi niektórych grzybów pasożytniczych, szkodliwych dla roślin sadowniczych.
W roku poprzedzającym sadzenie drzew wskazane jest nawiezienie gleby obornikiem, w ilości 40-60 t/ha. Celowe także jest wprowadzenie do gleby wysokiej dawki nawozów potasowych, wynoszącej około 300 kg czystego składnika na 1 ha oraz około 100 kg (również w czystym składniku) nawozów fosforowych. Wszystkie te nawozy stosuje się przed wykonaniem orki na głębokości 40-50 cm. Obfite nawożenie przed zaoraniem pola ma na celu wprowadzenie materii, organicznej i składników mineralnych do głębszych warstw gleby, co wpływa bardzo korzystnie na wzrost młodych drzew. Zabiegu tego nie należy pomijać, gdyż po posadzeniu drzew wprowadzenie nawozów do głębszych warstw gleby jest bardzo utrudnione.