Drzewa tymczasowe

W nowoczesnym sadownictwie dąży się do uzyskiwania wysokich plonów owoców z jednostki powierzchni już w kilka lat po posadzeniu drzew. Cel ten można osiągnąć przez zwiększenie liczby drzew na 1 ha. Optymalna, w wieku pełnego owocowania, liczba drzew na podkładkach silnie rosnących wynosi 200-500 sztuk na 1 ha. Odpowiada to, zależnym od siły wzrostu, rozstawom drzew w granicach od 4 x 5 m do 6 x 8 m. Zanim drzewa posadzone w rozstawie 6 x 8 m wykorzystają przeznaczoną dla nich przestrzeń, upływa 8-10 lat. Jest to okres dostatecznie długi aby, z korzyścią dla użytkownika, zagęścić rzędy drzewami dodatkowymi, tzw. tymczasowymi, inaczej filierami. Przy stosunkowo niewielkim zwiększeniu nakładów inwestycyjnych i bieżących drzewa tymczasowe przyniosą dodatkowy dochód zanim trzeba je będzie usunąć; usuwamy w momencie, gdy będą przeszkadzały w rozwoju drzew stałych. Aby osiągnąć maksymalne korzyści z uprawy drzew tymczasowych, na filiery wybiera się odmiany z natury wcześnie wchodzące w okres owocowania i słabiej rosnące. Dobrze jest też, gdy owoce drzew tymczasowych dojrzewają w podobnej porze co i drzew stałych. W praktyce stosuje się dwa systemy wysadzania drzew tymczasowych osobnymi rzędami lub w rzędach drzew stałych. Sadzenie pasowe drzew tymczasowych pozwala przetrzymać je, bez ujemnego wpływu na wzrost drzew stałych, o 1-2 lat dłużej niż wówczas, gdy są one posadzone w ich rzędach. Wprowadzając do sadu drzewa tymczasowe trzeba umieć wybrać właściwy moment ich usunięcia. Pozostawianie ich zbyt długo prowadzi, nawet przy bardzo dobrej pielęgnacji, do obniżenia się plonów i do drobnienia owoców o raz wpływa deformująco na kształt koron drzew stałych.