Nawozy organiczne pod drzewka

obornikStrukturę gleby poprawiają nawozy organiczne, tj. obornik, kompost lub nawozy zielone. Na nawóz zielony należy stosować te rośliny, które mają szybki wzrost i dają w krótkim czasie duży plon masy zielonej, a więc rośliny motylkowe (łubin żółty, bobik, seradela pastewna, wyka, peluszka, czyli groch polny). Wiążą one ponadto wolny azot z powietrza. Polecana jest także gorczyca, którą – ze względu na krótki okres wegetacji – można wysiać dwa razy. Gorczyca dostarcza jednorazowo 2,5…3 kg substacji organicznej na 1 m2. Przyorywanie lub przekopywanie roślin na nawozy zielone powinno się wykonywać na początku kwitnienia, gdyż później następuje ubytek ich masy zielonej.
Użyźnianie gleb lekkich można uzyskać przez umieszczenie grubej warstwy próchnicznej na głębokości 50 cm pod powierzchnią gruntu. Efekt ten najłatwiej osiągnąć w sposób następujący: po zdjęciu wierzchniej, próchnicznej warstwy gleby 20…25 cm z pasa szerokości ok. 1 m, na dnie powstałego rowka umieszcza się nawóz organiczny w ilości 6…10 kg na 1 m2. Nawóz ten należy przekopać z glebą głębszej warstwy. Kopiąc następny rowek, zdejmowaną wierzchnią warstwą gleby wyrównuje się poprzedni rowek z nawozem organicznym, w ten sposób warstwa próchniczna gleby zostanie zachowana na powierzchni użyźnionej działki. Ostatni przekopany pas ziemi przykrywa się wierzchnią warstwą gleby zdjętej podczas kopania pierwszego rowka.