Szparag

szparagSzparag. Jest bardzo trudny w uprawie, wymaga żyznych, dość lekkich i łatwo nagrzewających się gleb. Szparagarnia może pozostawać na tym samym miejscu przez 15…18 lat. Co 2…3 lata stosuje się obornik lub nawozy zielone, a każdego roku wnosi dużą dawkę nawozów mineralnych. Szparagi rozmnaża się przez wysiew nasion na rozsadniku, siewki pozostawia się przez zimę i dopiero w następnym roku przesadza na miejsce stałe, w rozstawie
150…170 x 40…50 cm. W trzecim roku rozpoczyna się zbiór szparagów. Gdy wiosną zaczynają ukazywać się wypustki pędów, sypie się nad nimi wały ziemi, w celu ich „wybielenia”. Przy uprawie szparagów zielonych nie sypie się wałów. Przy zbiorze rozgarnia się ziemię, gdzie ukazała się wypustka i wyłamuje ją lub wycina ostrym nożem na wysokości 3 cm nad karpą. Następnie ziemię zagarnia się i wygładza. Szparagi zielone wycina się ostrym nożem tuż pod powierzchnią ziemi, gdy osiągną długość 15…20 cm. Po zbiorze rozgarnia się wały, a jesienią ścina się i pali suche pędy, aby zapobiec zimowaniu na nich chorób.

Termin siewu: V.
Odmiany: Mary Washington, Brunświcki.