Sad na zboczu

Ze względu na późniejsze trudności w wykonywaniu zabiegów uprawowych nie jest wskazane zakładanie sadów na zboczach o kącie nachylenia przekraczającym 12-15°. Na bardziej stromych zboczach można zakładać sady pod warunkiem wykonania terasów. Budowa terasów, dostatecznie szerokich, aby zapewnić przejazd maszyn, jest jednak kosztowna i nie rozwiązuje wszystkich trudności jakie występują przy eksploatacji sadu rosnącego na stromym zboczu. Mając możliwość wyboru, lepiej jest nie zakładać sadów na stokach o wystawie południowej, na których wegetacja zaczyna się najwcześniej. Szczegółowe obserwacje wskazują jednak, że nie należy przeceniać znaczenia wystawy terenu na jakim rośnie sad. Tereny płaskie, zwłaszcza na obszarach o małym zróżnicowaniu wysokości, są również przydatne dla sadów i jagodników.