Ogrodzenie sadu

Ze względu na niebezpieczeństwo, jakie zagraża roślinom sadowniczym od zajęcy i innej zwierzyny płowej, sady muszą być ogrodzone.

Najlepiej spełnia zadanie ogrodzenie z siatki metalowej, o wysokości nie mniejszej niż 150 cm, rozpiętej na mocnych metalowych lub betonowych słupkach.

Słupki o długości 250 cm, wkopuje się na głębokość 70 cm, rozstawiając je w odstępach około 3 m. Wskazane jest wykonanie pod całym ogrodzeniem podmurówki, która uniemożliwia zającom i królikom podkopywanie się pod siatką. Zaraz po założeniu ogrodzenia siatkę i metalowe słupki zabezpiecza się przed rdzą przez malowanie minią lub innymi farbami antykorozyjnymi.