Szkodniki roślin warzywnych

Szkodniki roślin warzywnych – ptaki, gryzonie, ślimaki, owady, roztocze zjadające części roślin lub wysysające soki roślinne, powodujące zaburzenia lub zahamowania wzrostu roślin, ich więdnięcie i obumieranie lub gnicie. Szkodniki roślin warzywnych najczęściej rozwijają się przy suchej i ciepłej pogodzie. Uszkodzone rośliny, nie kwalifikujące się do zbioru, należy niszczyć (palić). Szkodniki roślin warzywnych można zwalczać mechanicznie – zbierać i niszczyć oraz stosując środki ochrony roślin. Ważne jest też dokładne usuwanie chwastów, które są żywicielami szkodników, grzybów, wirusów i bakterii chorobotwórczych, odpowiednia uprawa gleby, przestrzeganie terminów siewu i sadzenia.