Prace przy pszczołach w czasie lata

Prace przy pszczołach w czasie lata kojarzą się głównie z miodobraniem i rojeniem się pszczół. W rejonach gdzie brak jest pożytku dla pszczół uzasadnione jest czasem wywiezienie pasieki w korzystniejsze miejsce. Należy też zadbać o wymianę matek starych
i wadliwych na młode. W miarę uznania trzeba też pomnożyć liczbę rodzin pszczelich i przygotować pnie do zimy.
Miodobranie należy rozpocząć wtedy, gdy miód w plastrach jest już dojrzały, co poznaje się po zasklepieniu woskiem znacznej liczby komórek plastrów, a pszczoły nie znoszą już dużej ilości nektaru. Miód z reguły odbiera się z wydzielonej do tego części ula, tj. z miodni. Odwirowywanie miodu z części gniazdowej ogranicza się z reguły do kilku ramek (niekiedy tylko jednej), gdzie miodu jest dużo, a brak jest czerwiu. Nie powinno się też wirować ramek z dużą zawartością pierzgi a małą zawartością miodu.
Z uwagi na możliwość wystąpienia rabunku, prace związane z odbieraniem miodu trzeba wykonywać szybko, a plastry z odebranym miodem chronić przed dostępem pszczół, wstawiając je do przykrywanych transportówek, nadstawek lub skrzynek. W miejsce plastrów odebranych można wstawiać zapasowe bez śladów miodu. Plastry po odwirowaniu miodu można wstawiać do rodzin jedynie przed zapadnięciem zmroku.