Mleczko pszczele i nektar kwiatowy

Mleczko pszczele
galaretowata, białożółta wydzielina gruczołów gardzielowych pszczół robotnic. Charakteryzuje się bogatym składem chemicznym, ma duże wartości odżywcze. Mleczko pszczele jest pokarmem larw pszczelich i trutowych we wczesnym stadium rozwoju, a matek pszczelich w ciągu całego ich życia. Mleczko pszczele używane jest niekiedy do celów leczniczych i kosmetycznych.

Nektar kwiatowy
surowiec naturalny, słodka ciecz, wydzielana przez nektarniki kwiatów. Nektar kwiatowy jest roztworem wodnym glukozy, fruktozy i sacharozy, zawiera również niewielkie ilości soli mineralnych, barwników, olejków eterycznych. Składniki nektar kwiatowy decydują o składzie chemicznym miodu. O atrakcyjności nektaru kwiatowego dla pszczół decyduje zawartość w nim cukru – najchętniej zbierają zawierający ok. 50% cukru, nie zbierają wcale nektaru kwiatowego o zawartości cukru poniżej 5%.