Zakup pszczół

Pszczoły można nabywać w formie rojów naturalnych, rojów utworzonych sztucznie – zsypańców, rodzin pszczelich wraz z plastrami i ulem. Odległość źródła zakupu pszczół w formie rojów naturalnych od planowanego miejsca ich osadzenia może być dowolna. Natomiast przy nabywaniu pszczół w formie rojów sztucznych lub rodzin pszczelich wraz z ramkami albo z ulem odległość ta nie może być mniejsza niż 1,5 km. W przeciwnym razie może dojść do odlotu części pszczół, a czasem również do rabunku miodu. Przemieszczając rój naturalny do ula na ramki z węzą, nie należy bezpośrednio go wysypywać, ale spowodować, by pszczoły wraz z matką weszły same do niego. W tym celu najpraktyczniej jest oprzeć np. odpowiednio dużą płytę pilśniową jedną krawędzią na mostku wylotowym ula, a przeciwną na ziemi, wysypać na nią pszczoły i lekko je od dołu odymić. Kupowanie rodzin wraz z ramkami jest rzadko stosowane. Wymaga bowiem posiadania ula o wymiarach ramek takich, jakie ma pszczelarz, u którego nabywa się pszczoły. Najłatwiejszym sposobem jest nabywanie pszczół z ulami i wyposażeniem. Wówczas trzeba tylko zabezpieczyć elementy ula przed rozsuwaniem i zapewnić pszczołom odpowiednią wentylację w czasie transportu. Zakup uli jest jednak nieco ryzykowny, ze względu na łatwość przeniesienia do własnej pasieki różnych chorób pszczelich (zgnilec złośliwy, kiśnica, warroza, choroba roztoczowa).