Zasady hodowli pszczół

stroj pszczelarzaDo zasad ogólnych, które przestrzegać powinien każdy hodowca pszczół, zaliczyć można następujące:
–    przed przystąpieniem do pracy przy pszczołach konieczne jest zabezpieczenie ciała odzieżą ochronną oraz przygotowanie potrzebnych narzędzi i sprzętu;

–    rozbieranie gniazda należy w zasadzie wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 14°C w cieniu;

–    przy bezwietrznej, słonecznej pogodzie można rozbierać gniazdo w ciągu całego dnia, ale najlepiej robić to w godzinach popołudniowych. W czasie trwania pożytku niezbędne zabiegi najkorzystniej jest wykonywać wieczorem:

–    należy unikać przeglądów wtedy, gdy pszczoły mogą być szczególnie rozdrażnione (chłodna i wietrzna pogoda, brak pożytku itp.);

–    nie należy wystawiać plastrów na działanie promieni słonecznych. Wpływa to niekorzystnie, zwłaszcza na czerw, a czasem powoduje topienie się plastrów;

–    nie można zostawiać na zewnątrz uli plastrów czy sprzętu, zwłaszcza w porze bezpożytkowej;

–    bez wyraźnej potrzeby nie należy zmieniać kolejności ramek i nie obracać ich przy układaniu gniazda;

–    każdy przegląd należy skracać do minimum;

–    w każdej sytuacji, gdy czynności powodują wyjście pszczół z ula, trzeba wychodzące pszczoły odymić tak, by zawróciły;

–    niezależnie od stopnia złośliwości pszczół miech podkurzacza należy naciskać raz na sekundę. Szybsze naciskanie powoduje nadmierne ogrzewanie się dymu, a także wylatywanie niewidocznych w czasie dnia iskier, które parząc pojedyncze pszczoły, powodują ich nienaturalne zachowanie się, co w konsekwencji doprowadza do agresywności inne pszczoły;

–    nie należy odymiać pszczół na wylocie przed otwarciem ula. Strażniczki przepłoszone dymem cofają się do wnętrza i powstaje możliwość rabunku miodu przez inne pszczoły;

–    należy bezwzględnie unikać odymiania wyjętych plastrów z czerwiem nie zasklepionym, a całą część gniazdową (tzn. przeznaczoną do rozmnażania) odymiać tylko powierzchniowo, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pszczoły starsze, wychodzące przeważnie po ścianach ula, z boku ramek. Wystarczy je lekko odymić, by cofnęły się;

–    należy pamiętać, że każdy dym ma właściwości trujące dla pszczół. Pszczoły silnie odymione przestają wydajnie pracować i krócej żyją.