Wejście drzewek w okres owocowania

Wejście drzewek w okres owocowania jest w znacznym stopniu uzależnione od poziomu zapasów związków pokarmowych, znajdujących się w pędach roślin. Z pędów rosnących silnie ku górze odpływa znaczna część asymilatów (zapasowych związków pokarmowych), co jest przyczyną słabego formowania pąków kwiatowych oraz opóźnienia dobrego owocowania. Wczesne formowanie pąków kwiatowych uzyskuje się na drzewach, których pędy wyrastają z przewodnika pod dużymi kątami. Silne cięcie drzew w pierwszych latach po posadzeniu potęguje wzrost pędów, opóźnia natomiast rozpoczęcie owocowania. Istotny wpływ na wczesność owocowania wywiera podkładka. Drzewa na podkładkach karłowych wcześniej wchodzą w okres owocowania i owocują bardziej równomiernie.
Aby jednak z drzewa, nawet bardzo obficie kwitnącego, można było uzyskać owoce, musi podczas kwitnienia nastąpić zapylenie kwiatów. Wśród roślin sadowniczych są rośliny zapylane przez wiatr, jednak zdecydowana większość gatunków i odmian musi być zapylona przez owady. Funkcję tę pełnią przede wszystkim pszczoły. Loty produkcyjne pszczół są krótkie – do 1 km. Dlatego też ule z pszczołami powinny znajdować się na terenie ogrodów działkowych. Należy jednak zaznaczyć, że pszczoły wymagają właściwej opieki. Dlatego lepiej jest zorganizować małą pasiekę, niż ustawiać ule w rozproszeniu. Aby owady te nie były uciążliwe dla właścicieli działek, najlepiej sprowadzić pszczoły spokojne – rasy kaukaskiej.