Korona luźnopiętrowa

Koronę luźnopiętrową zaleca się formować dla drzew silnie rosnących. W ciągu roku formuje się jedno piętro, składające się z 1 …3 konarów. Odległość między piętrami powinna wynosić ok. 50 cm. W tym celu w latach formowania korony przycina się przewodnik na wysokości 60 cm nad górnym pędem niższego piętra. W piętrze pozostawia się zawsze pędy wyrastające pod właściwym kątem i nie cieniujące niżej położonych. Pozostałe pędy należy wyciąć na tzw. obrączkę, tzn. bezpośrednio za zgrubieniem występującym u nasady pędu. Stosowanie silniejszego cięcia w pierwszych latach życia drzewa (w porównaniu z koroną prawie naturalną) jest przyczyną późniejszego wchodzenia drzew w okres owocowania. Koronę luźnopiętrową formuje się u grusz, jabłoni, śliw i moreli.