Produkcja sadzonek truskawki

Do zakładania plantacji matecznych truskawki najbardziej odpowiednie są gleby średnio zwięzłe, o dużej zawartości próchnicy. Sposób przygotowania gleby i nawożenie są bardzo zbliżone do tych, jakie stosuje się pod szkółkę siewek. Produkcja zdrowych sadzonek obejmuje trzy stopnie: superelitę, elitę i oryginał.
Z roślin superelity otrzymuje się w pierwszym roku elitę, a z elity oryginał.
Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia sadzonek przez choroby i szkodniki mateczniki truskawek należy zakładać w dużej odległości (co najmniej 500 m) od plantacji owocujących.
Mateczniki truskawek najlepiej jest zakładać we wrześniu. Sadzonki truskawek na glebach lżejszych sadzi się w rozstawie 100×50 cm, a na glebach cięższych 120×60 cm. Między odmianami pozostawia się większe odległości: około 3,0 m. Zabiegi pielęgnacyjne w matecznikach truskawek polegają głównie na: utrzymaniu gleby w czystości, nawożeniu po-głównym i stosowaniu ochrony chemicznej. Chwasty w matecznikach zwalcza się mechanicznie lub chemicznie. W okresie jesiennym najczęściej chwasty niszczy się mechanicznie, natomiast w okresie wiosennym lepiej jest stosować środki chemiczne – herbicydy. Do zwalczania chwastów w matecznikach truskawek wiosną najlepiej jest stosować Venzar w dawce od 1,5 do 2,0 kg/ha lubTenoran w dawce od 4 do 6 kg/ha. W późniejszym okresie od końca czerwca zaleca się stosować Gesatop w dawce od 1,0 do 1,3 kg/ha.